ในหมู่เหล่านั้นมีชื่อเสียงแกว่งแขนตายตัดผู้ผลิตเครื่องจักร เครื่องจักรความแม่นยำ Shuoying เป็นเครื่องตัดลำแสงแข่งแกว่ง จำหน่ายเครื่องตัดทองตายในประเทศจีน คุณสามารถได้รับ CE รับรองผลิตภัณฑ์จากเรา