เครื่องตัดตาย

เครื่องตัดตายตอบสนองความต้องการผลิตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พิมพ์ภายในประเทศ ในประเทศได้ผลิตรวมอัตโนมัติตาย เครื่อง และเครื่องหมายการค้ายางไม่แห้งตายเครื่องดันแบนแบนตายเครื่อง zainei ของเครื่องหมายการค้า และรอบความดันรอบเครื่องตาย และแบนตายความดันรอบเครื่อง และแบนดันตายตัดความดัน (เสือปากตายเครื่อง) เครื่องหมาย ผลิตภัณฑ์ มีสายเชื่อมโยงชางตายผลิตตัดหน่วย เป็น: กดรุ่นยืดหยุ่น และอุปกรณ์ กดเว้า และกดยางไม่แห้ง และลูกฟูกพิมพ์เปิด เครื่องสล็อต ตายตัดหน่วย