คำนิยามเครื่องตัดตาย

ตายเครื่อง และเบียร์ที่เรียกว่า เครื่อง และเครื่องซีดี และ หมัด NC หลักสำหรับสอดคล้องบางอย่างไม่ใช่ โลหะ และไม่ ยาง EVA และคู่ยาง และ อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์แผ่นยาง ตายตัด (เต็มที่เสีย และครึ่งเสีย), และดันเครื่องหมายและลิปสติก งาน และ อุปกรณ์ และโดยอัตโนมัติแถวเสีย ตายเครื่องใช้เหล็ก แม่พิมพ์ฮาร์ดแวร์ และเหล็กเส้น (หรือแผ่นแกะสลักรุ่นตาย) ผ่านต้องรุ่นพิมพ์ความดันที่กำหนดแรงดัน จะพิมพ์ผลิตภัณฑ์ หรือต้องการรูปร่างกลิ้งตัดกระดาษแข็ง อุปกรณ์สำคัญที่จะพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ การประมวลผลหลังการขึ้นรูป