เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัดตาย

เครื่องตัดตายเปลี่ยนน้ำมัน เครื่องตัดตายเป็นหลักขับเคลื่อนมอเตอร์เลื่อนคันโยก รอก อีกครั้งเขานำการเคลื่อนไหวสี่เสา ทำงานที่ความเร็วสูงถึง 6000 ขาดการหล่อลื่นดี และระบายความร้อนได้ลำบากมาก