บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดตาย

ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงการป้องกันฝุ่น และทำความสะอาด ในการผลิตจริง ถาดคัทจะผลิตจำนวนมากของเศษกระดาษ กระดาษ ความสนใจเพียงเล็กน้อยจะทำงานเป็นชิ้นส่วนเกียร์โซ่ แพลตฟอร์มคัท และหมุนส่วน และอาจบล็อกการตรวจจับตาแมวครั้งแรก สาเหตุของปัญหา ดังนั้น ให้แน่ใจว่า การทำความสะอาดร่างกายของเครื่องตัดตายในสถานที่แรก และ เพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาในการทำงานของเครื่อง