วิธีการตั้งค่าความสูงของชิ้นส่วนตัดและการทดลองใช้สำหรับการเดินทางหัวกด

Shuoying Precision Machinery ขอแนะนำวิธีการตั้งค่าความสูงของการตัดและการตัดตัวอย่างสำหรับการใช้หัวกดแบบกด
1. ใส่แผ่นตัดพลาสติกเข้ากับหัวโกนที่ใช้ในการเดินทางแล้ววางเครื่องตัดลงบนฐานวางเครื่องตัดให้ตายตรงตำแหน่งกลางของหัวเดินทาง
2. หลังจากเปิดเครื่องแล้วเปิดสวิตช์การตั้งค่าหลังจากใส่ปุ่ม "ตัด" สองอันพร้อมกันด้วยมือแล้วหัวพัตเตอร์จะเลื่อนลงและกดลงบนเครื่องตัดแบบตายตัวเลือกที่จับของการตั้งค่าจังหวะ ด้านล่างลงไปต่ำสุดจับที่จับไว้ที่ต่ำที่สุดถอดสวิตช์การตั้งค่าขาหมุดจะกลับขึ้นโดยอัตโนมัติ
3. ใส่ลงในเครื่องตัด 2. วางวัสดุที่ต้องการตัดลงบนแผ่นฐานพลาสติก 3. ตัดเครื่องตัด 2. กดปุ่มเจาะและตัดบนหมุดเจาะสองครั้งเพื่อทดลองตัด
หากใบมีดตัดเข้ากับแผ่นฐานลึกเกินไปให้หมุนหัวปรับแต่งตามเข็มนาฬิกาแล้ววางเครื่องตัดให้ตายอีกครั้งเพื่อทดลองตัดถ้าวัตถุที่ต้องการตัดไม่สมบูรณ์ ตัดหัวหมุนปรับหมุนทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นติดตั้งเครื่องตัดให้ตายอีกครั้งเพื่อทดลองตัดจนกว่าวัตถุจะถูกตัดออกอย่างสมบูรณ์
5. การทำงานขณะปฏิบัติงานหากหมุดเจาะขึ้นสูงเกินไปให้หมุนปุ่มปรับความสูงยกทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดจังหวะการเดินเท้าที่ไม่จำเป็นและลดเวลาในการทำงานหากไม่ได้ใส่หัวกัดหรือวางไว้อย่างถูกต้อง กรณีฉุกเฉินอื่น ๆ โปรดกดปุ่มหยุดฉุกเฉินทันทีจากนั้นหมุดเจาะจะยกกลับ
6. การตั้งเครื่องตัดเสร็จสิ้น
7. หากคุณยังมีปัญหากรุณาติดต่อเรา