40T เครื่องตัดไฮดรอลิระนาบความแม่นยำสี่คอลัมน์ที่ส่งออกไปยังประเทศพม่า

40T แม่นยำสี่ Colum เครื่องไฮโดรลิคเครื่องตัดส่งออกไปยังประเทศพม่า

บน March.12, 2018, SYJ-3/40 แม่นยำสี่คอลัมน์ไฮโดรลิคเครื่องตัดเครื่อง 7 ชุดผลิต โดยมณฑลเจียงซู Shuoying ความแม่นยำเครื่องจักร Co., Ltd ถูกส่งออกไปพม่าจากท่าเรือเหลียนหยุนกังเป็นกำหนดวันนี้